Co je to Aikido?

Aikido je japonské bojové umění, jehož zakladatelem je p. Morihei Ueshiba. Je to jedno z nejmladších bojových umění v rodině Budo, protože bylo vytvořeno až v průběhu 20. století. Avšak mezi jeho předky patří bojová umění velmi starého data.

Slovo AIKIDO se v japonštině skládá ze tří znaků:

 

AI - harmonie, soulad

KI - vesmírná, přírodní, vnitřní energie

DO - cesta, způsob života

 

Cílem bojového umění Aikido není útočníka zničit, ale mít nad ním plnou kontrolu a ponechat mu tak šanci, aby pochopil nesmyslnost svého konání. Využívá k tomu jeho vlastní energie, kterou do útoku vložil. Odezva na útok a s ní spojené následky jsou přímo úměrné jeho agresivitě. Není-li útoku, není ani obrany a tedy ani techniky Aikido.

Aikido nemá žádnou sportovní formu, nepořádají se v něm žádné soutěže ani mistrovství, nelze vyhrát žádný titul ani pohár. Vychází to už ze samotného principu Aikido, z principu nesoupeření.

"V aikido není místo pro malicherné a sobecké myšlenky. Než být uchvácen představami o vyhrávání a prohrávání, raději sledujte skutečnou podstatu věcí."

Morihei Ueshiba

 

 

"Kdykoli se pohybuji, je to Aikido" - O'sensei