Slovníček

UKE - ten, který útočí

TORI - ten, který se brání

KAKARI GEIKO - cvičení ve skupině, svedení k zemi

MITORI GEIKO - role pozorovatele, učení se sledováním ostatních

TANINZU TORI - cvičení s více útočníky

JIJU WAZA - cvičení různých technik na stejný útok

TACHI WAZA - techniky v postoji

SUWARI WAZA - techniky v shikko (v kleče)

HANMIHANTACHI WAZA - techniky ukeho (útočící) ve stoje, tori (obránce) v kleče

MAE UKEMI - pád vpřed

YOKO UKEMI - pád stranou, pád v bok

USHIRO UKEMI - pád vzad

MIGI KAMAE (hanmi) - pravý postoj

HIDARI KAMAE (hanmi) - levý postoj

AI HANMI - různostranný postoj ukeho a toriho

GYAKU HANMI - stejnostranný postoj ukeho a toriho

MAAI - účelná vzdálenost mezi uke a tori (na sek meče)

IRIMI - vstup krokem vpřed (omote)

TENKAN - vstup obratem provedeným zakročením (ura)

TENSHIN - přísun

KAITEN - obrat o 180 stupňů na místě

KIAVASE - koordinace energie, v postoji s výkrokem přední nohy bez přísunu zadní nohy

TORI FUNE - průpravné cvičení pro koordinaci dechu a hara, dechové cvičení s pohybem jako při veslování

IKKYO UNDO - průpravné cvičení pro nácvik ikkyo

SHIHO GIRI - sekání do čtyř směrů

OMOTE (irimi) - vstup krokem vpřed, prostor před útočníkem

URA (tenkan) - vstup tenkanem, prostor za útočníkem

NAGE - hod

OSAE - znehybnění

GEDAN - spodní pásmo od pasu dolů

CHUDAN - střední pásmo od pasu k ramenům

JODAN - horní pásmo od ramen nahoru

HARA - centrum, těžiště těla

KATA - formy, sestavy (s JO)

KIAI - sjednocení energie s výkřikem

KOKYU - dechová síla, kontrola dýchání

O-SENSEI - velký učitel, zaakladatel AIKIDO Morihei Ueshiba

SEIZA - klek sedmo (sed na obou patách)

HANZA - turecký sed

REI - pozdrav v seiza

RYOTE - dvě ruce

TEGATANA - mečovitá ruka (hrana ruky a předloktí)

DOJO - místnost, kde se cvičí

TATAMI - rohože, žíněnky na kterých se cvičí

KAMIZA - čestné místo v DOJO - stěna cti

SHIMOZA - místo naproti kamiza, místo pro žáky

ONEGAISHIMAS - výrok při společném pozdravu před začátkem cvičení (v seiza)

DOMO ARIGATO GOZAIMASHTA - výrok při společném pozdravu na konci cvičení (vzájemném poděkování)

Japonské základní číslovky

1
- ichi (iči)
2
- ni
3
- san
4
- shi (ši)
5
- go
6
- roku
7
- shichi (šiči)
8
- hachi (hači)
9
- kyu (kju)
10
- ju (džu)