Zbraně

Jsou nedílnou součástí Aikido a podle zakladatele slouží k lepšímu pochopení principu Aiki. O'sensei vybral pro trénink tři základní zbraně: Bokken, Jo a Tanto. Je zvykem si je před začátkem tréninku uložit na místo k tomu určené

BOKKEN - je dřevěnou náhražkou meče, přesněji řečeno bojového meče katany a jen málokdy je opatřen záštitou (tsubou). Bokken je stejné délky jako meč a již v samurajských dobách sloužil k nácviku Ken - jutsu. V Aikido se s Bokkenem převážně cvičí převážně "suburi" což jsou seky v přemístění sloužící pro pochopení základních principů, dále pak Aikiken, což jsou techniky Aikido s Bokkenem a následně techniky Ken - jutsu jako komplex boje s mečem.

JO - je to asi 125 cm dlouhá tyč z tvrdého dřeva. Postačí tyč dlouhá od země k Tvé podpažní jamce. Cvičí se s ní Aiki - Jo, což je princip Aiki v aplikaci s touto tyčí a techniky Jo - Do, což je celý komplex užívání této zbraně proti ozbrojeným i neozbrojeným utočníkům. Jo byla jednou ze zbrani, která se dala úspešně použít proti útočníkům s Katanou.

TANTO - z hlediska principu je Tanto poslední zbraní požívanou v Aikido. Tanto byl nůž samuraje, který nosil stále s sebou. Při samurajských soubojích se nejednou stalo, že byl použit právě tento nůž při zasažení útočníka, a tak vznikly různé formy obrany proti tanto. Při Aikido se taktéž používá dřevěná náhražka a cvičí se převážně obrany proti ozbrojenému útočníkovi a skupině útočníků.

Tyto tři zbraně tvoří celkový repertoár systému Aikido z hlediska principu obrany proti nim i obranou jejich prostřednictvím. Zbraně přenášej v obalu.